Okunskap förlänger sjukskrivning

3 mars 2006

Sjukskrivningar blir onödigt långa på grund av okunskap
i sjukvården. Det sa Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring, vid en konferens om varför så få kommer tillbaka till arbetslivet. Landstingen saknar strategi för sjukskrivningsärenden. Personalen saknar kunskap om de vanligaste diagnosgrupperna, om försäkringsmedicin och om patienter med psykosocial problematik. Både inom sjukvården och mellan sjukvård och andra aktörer saknas dessutom samverkan. Mer om konferensen finns på: www.sapientia.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida