Olika bakgrund

Olika bakgrund

Kulturkrockar i äldreomsorgenMinna Forsell & Monika ForsmanGothia fortbildning 2019www.gothiafortbildning.se

När undersköterskan Mohammad från Syrien är med på ett brytpunktssamtal för den person på äldreboende han är kontaktperson för blir han upprörd. Att läkaren vänder sig direkt till patienten för att diskutera den kommande dödsprocessen tycker Mohammad är helt fel, han borde i stället hållas ovetande om att hans liv närmar sig slutet. Läkaren borde ha nöjt sig med att informera de anhöriga.

Det här är ett av bokens exempel på kulturkrockar som kan uppstå i äldreomsorgen — hur man pratar om döden kan skilja sig åt mellan olika kulturer och är ett område som ofta är präglat av oskrivna regler.

När allt fler vårdanställda och patienter har olika bakgrund ökar risken att värderingar krockar och missförstånd uppstår.

Boken vill ge ökad kunskap om fördomar, kompetens- och språkfrågor. Praktiska problem varvas med teori och tips på lösningar. Chefen behöver få alla i arbetsgruppen att bli delaktiga och engagerade i samtal om händelser och värderingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida