Olika kulturers syn på hälsa

7 april 2003

Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«.

Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte.

»Vad har mitt sjuka huvud att göra med om jag är gift eller inte? Jag har ont i huvudet och behöver behandling för det och medicin« frågar sig till exempel en invandrad kvinna från Chile.

Bakom rapporten står Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Broschyren kostar 50 kronor och går att beställa på Svenska kommunförbundets hemsida www.svekom.se. Där kan den även laddas ner gratis i Pdf-format.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida