Vårdförbundets kongress 2022

”Om du brinner för något – ta chansen att påverka”

”Om du brinner för något – ta chansen att påverka”
”Om du har en bra idé, då är mitt tips att du formulerar dig så gott du kan och sedan hör av dig till din lokala styrelse och får hjälp med motionen”, säger sjuksköterskan Jessica Östberg.

Nu öppnar möjligheten för Vårdförbundets medlemmar att skicka in motioner till nästa års kongress. Jessica Östberg minns känslan när hennes förslag röstades igenom på förra kongressen. Men har förbundet verkligen profilerat sig mer i jämställdhetsfrågan sedan dess?

15 september

Jessica Östberg är sjuksköterska på Axlagården, ett hospice i en grönlummig utkant av Umeå. Hon är inte längre fackligt förtroendevald, men följer vad som händer i Vårdförbundet som medlem.

Inför förra kongressen 2018 stod hon bakom flera motioner, alltså förslag till kongressen om vad Vårdförbundet ska prioritera och tycka i olika frågor.

Många röstade ja

Hon skrev upp sig som medförfattare till andras motioner och författade en helt själv. Den handlade om att Vårdförbundet ska lyfta upp jämställdhetsfrågan som ett prioriterat område och att det ska bli mer synligt – både utåt i samhället och för medlemmarna – att förbundet jobbar för jämställdhet. I stil med hur förbundet profilerar sig när det kommer till hbtq-frågor och att man är en fair union.

– Det var en häftig känsla när motionen fick bifall, starkt bifall. Det är en stor kraft i det. Ända från gräsrotsnivå kan du sitta hemma och skriva en motion. Alla medlemmar har den rätten och den chansen tycker jag du ska ta om du brinner för något, säger Jessica Östberg.

Själv brinner hon extra mycket för jämställdhetsfrågan och kan förvånas över att det fortfarande är så stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor i samhället, framför allt när det gäller lön.

Kongressen 2022 – så kan du påverka

  • 15 september–1 december kan alla medlemmar skicka in motioner, alltså förslag till kongressbeslut.
  • Med start på måndag och ungefär en månad framåt håller Vårdförbundets avdelningar sina årsmöten, extra viktiga i år eftersom det sker val av kongressombud som ska företräda dig och andra medlemmar på kongressen. När ombuden är valda kan du höra av dig till dem och uttrycka din åsikt.
  • Alla medlemmar kan nominera sig själva eller andra till olika förtroendeuppdrag. De poster som väljs på kongressen är: Förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter i förbundsstyrelsen och avtalsrådet, förbundsrevisorer och förbundsvalberedare.
  • Vårdförbundets kongress är förbundets högst beslutande organ och har också i uppgift att granska förbundets verksamhet. Beslut som fattas på kongressen lägger grunden för Vårdförbundets arbete de kommande fyra åren. Nästa kongress hålls den 13-16 maj nästa år. Mer information finns på Vårdförbundets kongresswebb.  

Hon hade aldrig skrivit en motion tidigare och bollade därför sin text med Vårdförbundets lokalavdelning i Västerbotten innan hon skickade in den. Det är viktigt att det tydligt framgår vad det är du vill att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att jobba med de kommande fyra åren och bra att ta hjälp av mer erfarna att få till formuleringarna, berättar hon.

Ombud som röstade på Vårdförbundets kongress i Uddevalla 2018. Foto: Jerker Andersson

Öppet för alla medlemmar

Motioner skickas in via Vårdförbundets hemsida. Där finns en särskild kongresswebb med mer information. Motionstiden börjar i dag, den 15 september, och pågår fram till den 1 december.

Hur har det då gått med beslutet att profilera Vårdförbundet tydligare i jämställdhetsfrågan? Jessica Östberg tycker inte att hon märker så stor skillnad, men tillägger att kongressperioden inte är över ännu. Nästa kongress hålls i maj nästa år och förbundsstyrelsen har fram till dess på sig att förverkliga 2018 års kongressbeslut.

Fakta: Motioner

Motioner är förslag till kongressbeslut. I Vårdförbundets stadga står det såhär:
”Du kan skriva motioner till kongressen i ärenden som rör Vårdförbundets vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten. Motionen behandlas vid kommande kongress.”  

Motioner formuleras i ATT-satser. Jessica Östberg skrev såhär:
– Att Vårdförbundet ska verka för att lyfta upp jämställdhetsfrågan som ett prioriterat område inom förbundet. 
– Att Vårdförbundet ska verka för att tydligare profilera sig som ett fackförbund där jämställdhetsfrågan är prioriterad så att detta blir tydligt både för medlemmar och icke-medlemmar.

– Jag vet att Vårdförbundet jobbar med de här frågorna, men det visas inte tillräckligt mycket utåt. I dag är jag bara en vanlig medlem, jag har inte samma inblick bakom kulisserna, och när jag tar del av Vårdförbundet i media, sociala medier och på hemsidan så tycker jag fortfarande att jämställdheten kommer lite i skymundan, säger Jessica Östberg.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida