Om sekter

Harriet Svenhard (red)Manipulering pågår - avslöjande erfarenheter från tidigare sektmedlemmar. 270 sidorFri 2004 (andra upplagan)isbn 91-7040-029-6

5 april 2004

Tidigare medlemmar delar här med sig av sina erfarenheter från, för individen både ekonomiskt och själsligen, destruktiva sekter. Gemensamt vid rekryteringen till de sekter de hamnat i har varit att de översköljts av kärlek och förståelse i början. Karismatiska ledare och engagerade medlemmar har ställt upp för dem och övertalat dem att tro att de nu funnit rätt väg i livet. Sekternas stränga disciplin ger till slut fullständig kontroll över individen. Kontakten med den ursprungliga familjen upphör ofta helt när den nya medlemmen underkastar sig församlingens regler och bryts ned som individ för att sedan byggas upp till den perfekte medlemmen.

Att göra uppbrott från allt detta är en mycket smärtsam process, när man insett att man värvades bara för att stärka församlingen och dess fäste i samhället.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida