Ombudsman får EU-uppdrag

4 februari 2002

EU har utsett Kerstin Belfrage, ombudsman på Vårdförbundets centrala kansli, till att utvärdera barnmorskeutbildningen i de länder som söker medlemskap i EU.

EU ställer en rad minimikrav på hur barnmorske- och sjuksköterskeutbildningarna och ett antal andra utbildningar inom vården ska se ut, bland annat när det gäller längd och innehåll.

När nu tolv länder söker medlemskap har eu utsett grupper som ska studera ansökarländernas utbildningar inom de här områdena och vad länderna gör för att uppfylla EU:s krav.

Kerstin Belfrage ska ingå i den tre personer starka grupp som ska titta på barnmorskeutbildningen i Slovenien, Malta, Litauen, Cypern, Rumänien och Lettland. Med start den 28 januari och avslutning i början av maj kommer gruppen att åka runt till de sex länderna och träffa berörda, titta på hur utbildningen ser ut och granska den tidsplan som finns för att uppnå EU-kraven.

– Det är ett spännande uppdrag och jag tror att jag fått det eftersom jag ända sedan 1995 ingått i den svenska gruppen i EU:s rådgivande kommitté för barnmorskeutbildningen, säger Kerstin Belfrage.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida