Ombytta roller

Arbetsvärderingen är tillbaka. Arbetsgivarna, - som sa stopp på 90-talet - driver på. I dag kommer motståndet i stället från fackligt håll.

12 januari 2004

Varför vill arbetsgivarna arbetsvärdera? Sedan 2001 kräver jämställdhetslagen att arbetsgivare i samråd med fackliga organisationer gör årliga lönekartläggningar. Kvinnodominerade arbeten ska jämföras med icke kvinnodominerade och arbetsuppgifter som är likvärdiga ska jämföras med varandra. För att kunna göra det krävs ett verktyg.

Men det finns skeptiker. Eftersom lagen kräver lönekartläggning måste alla arbetsgivare jobba med frågan. Men lagen kräver inte en så systematisk arbetsvärdering som görs på en del håll. Det blir för stort, för dyrt och kräver för mycket arbete, säger en av Landstingsförbundets förhandlare.

Varför är Vårdförbundet emot? De löneintervall som skapas blir statiska och kan vara svåra att ta sig över. Det finns en risk att både lönerna och synen på yrket cementeras, tycker till exempel Agneta Wiberg, ordförande i Uppsala.

Det finns positiva, även i förbundet. Jämtlands ordförande, Kristina Fluur-Hedman, tycker att det är bra att lönesättningen på det här sättet blir tydlig. Det gör det lättare att diskutera och kritisera de värderingar som ligger bakom. Men så har också arbetsgivaren i hennes landsting satsat på att samarbeta med samtliga omkring 30 fackliga organisationer.

Vad är arbetsvärdering? Det är en metod för att ta reda på om löneskillnader är osakliga. Ett sätt att poängsätta arbeten.

Är det svårt? Arbetsvärdering kan göras systematiskt
och omfattande, som i Jämtlands läns landsting. Där har man anlitat en extern konsult för att ta fram ett eget arbetsvärderingssystem.
Men det behöver inte göras så ingående. JämO tillhandahåller en förenklad metod.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida