Omöjligt att följa regler för delegering

”Min bild är att Socialstyrelsens författning är omöjlig att följa”, säger forskaren Åsa Gransjön Craftman. En intervjustudie hon har gjort bekräftar svårigheterna.

I en hittills opublicerad studie vid Sophiahemmets högskola har sjuksköterskan och doktoranden Åsa Gransjön Craftman intervjuat 20 distriktssköterskor i Stockholms län om vad de tycker om att delegera läkemedelsbehandling. Författningen säger att man ska följa upp, handleda och bevaka att uppgiften fullföljs. Men inte hur.?

— Som distriktssköterska i en storstadsregion, inte minst på en drop in-mottagning, delegerar man till ett stort antal vård­biträden i många olika arbetsgrupper. Tillhör vårdbiträdet en liten enhet, som man sällan har kontakt med, träffar man kanske inte personen ifråga igen. Det försvårar uppföljning.?

Flertalet intervjuade, de hade själva fått anmäla intresse för att delta, känner oro över att inte följa författningen och efterlyser en tydlig och samordnad checklista vid delegering. Men några tyckte att det fungerar utmärkt i dag. ??

Studien tyder på att distriktssköterskor har för många delegeringar. Max 30 tycker Socialstyrelsen att en enskild distriktssköterska ska ha, men många har betydligt fler.?

— Man kanske delegerar i onödan. När patienter själva kan ta ansvar för sin medicinering, även om de behöver praktisk hjälp, räknas det som egenvård eller handräckning, säger Åsa Gransjön Craftman. ?

Merparten av intervjupersonerna vill att kommunen ska ha ansvar för hemsjukvården, och att delegeringen till hemtjänstpersonal ska hållas i av en kommunal sjuksköterska. Åsa Gransjön Craftman anser att studiens resultat är representativt för storstadsregioner, och säger att det gäller att få ansvariga politiker att förstå läget. Allt mer av omvårdnaden sker i hemmet,samtidigt som antaletprivata hemtjänstföretag ökar. En del av dem säger redan nu nej till delegering.?

— Många distriktssköterskor bävar. Om all hemtjänstpersonal vägrar ta emot delegering så kollapsar hemsjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida