»Omskurna kvinnor kan visst njuta av sex«

När omskurna kvinnor kommer till Sverige får de höra att de saknar känsel i könsorganen. Eftersom psykologiska förväntningar spelar stor roll minskar det deras möjligheter att få ett bra sexliv.

3 oktober 2008

Hur påverkar västvärldens syn på omskärelse möjligheten för de omskurna kvinnor som lever här att få ett bra sexliv? Den frågan ställer sig Sara Johnsdotter, socialantropolog vid Malmö högskola i en pågående kvalitativ intervjustudie.

Tillsammans med förlossningsläkaren Birgitta Essén intervjuar hon omskurna somaliska kvinnor som fått barn, och yngre somaliska tjejer för att ta reda på hur de ser på omskurnas möjlighet att få ett bra sexliv. Studien strävar efter att beskriva de somaliska kvinnornas perspektiv och därför används ordet »omskärelse« i stället för den i Sverige officiella termen »könsstympning«.

– Det är ett etiskt val att vi som forskare inte möter de unga kvinnorna med budskapet att de är stympade, säger Sara Johnsdotter.

Medan de äldre kvinnorna oftast ger en positiv bild av sex ger de yngre uttryck för mera blandade föreställningar. Några tjejer trodde att det visst gick att njuta av sex om man var omskuren. Men majoriteten har bilden att det inte går.

Sara Johnsdotter ser två huvudsakliga förklaringar till skillnaden. Dels förmedlar inte de äldre kvinnorna sin positiva syn på sex vidare. Dels har de yngre tjejerna präglats mer av den västerländska bilden av omskurnas sexuella förmåga. I en intervju berättade till exempel en ung ogift kvinna hur hon i skolan fått höra att hon inte kommer att kunna känna något vid samlag. Vad är det då för idé att gifta sig?, frågade hon sig.

I intervjustudien säger de yngre somaliska tjejerna att alla negativa följder som kan komma av könsstympning kopplas ihop med dem, oavsett hur verkligheten ser ut. De hamnar per automatik i offerrollen och stämplas mot sin vilja som stympade.

Sara Johnsdotter tror att föreställningen i väst att omskurna kvinnor inte kan njuta av sex härstammar från några av de studier som visar att omskärelse kan leda till sexuell dysfunktion. Men det gäller långt ifrån alla kvinnor. Det finns flera internationella studier, bland annat från Sudan där faraonisk omskärelse praktiseras, som visar att många omskurna kvinnor njuter av sex och att de flesta också kan få orgasm.

– Sexualiteten sitter även i hjärnan. Orgasm är inte bara en mekanisk funktion utan de psykologiska förväntningarna är oerhört viktiga, säger hon.

Sara Johnsdotter skrev även sin doktorsavhandling om kvinnlig omskärelse. De somaliska kvinnorna, som är minst integrerade, gav en positiv bild av sex medan de från Etiopien och Eritrea, som är mer integrerade, tyckte att de förlorat en del av sin sexualitet. Den känslan kom först när de flyttat till Sverige och fått höra att omskärelse gör det svårt att njuta av sex.

I intervjuerna med de unga somaliska tjejerna fick de svara på frågan om vem de helst vill få information om sex ifrån. Sara Johnsdotter och Birgitta Essén trodde att en somalisk hälso­informatör kanske skulle vara bra. Men majoriteten av tjejerna ville få information från sin skolsköterska.

Sara Johnsdotter ser gärna att tjejerna får information om att de har goda möjligheter att få ett bra sexliv. Med dem som har den faraoniska omskärelsen tror hon också det är bra att diskutera möjligheten att öppna en större springa, framförallt innan man gifter sig.

En tanke med intervjustudien är att den ska resultera i ett informationsmaterial. Troligen blir det klart under vintern 2008/2009.

Kontakta sara.johns-dotter@mah.se för mer information om materialet.

Könsstympning
Könsstympning kan ske på olika sätt. I den mildaste varianten tas klitoris förhud och topp bort. I den mer omfattande faraoniska tas klitoris och de inre och yttre blygdläpparna bort. Ett minimalt hål lämnas öppet för urin och menstruationsblod.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida