Omsorgen om äldre viktigast för nya folkhälsoministern

Allra viktigast för mig är att de gamla ska känna sig trygga och veta att de får den vård och omsorg de behöver. Det sa kristdemokraten Maria Larsson när hon just tillträtt posten som folkhälso- och socialtjänstminister.

6 oktober 2006

Under förmiddagen i dag presenterade den nytillträdda statsministern Fredrik Reinfeldt sin regeringsförklaring och sina statsråd. Kristdemokraten Maria Larsson, tidigare kandidat till att efterträda Alf Svensson som partiledare för kristdemokraterna, blir ny folkhälso- och socialtjänstminister.

Titeln vård- och äldreomsorgsminister, som hennes socialdemokratiska företrädare Ylva Johansson hade, är alltså utbytt. Men strax efter utnämningen av Maria Larsson förklarar hon att det är omsorgen om de gamla som har högsta prioritet hos henne.

Vill skapa fler äldreboenden

? De äldre måste känna sig trygga och veta att det finns hjälp att få när de behöver det. Jag har sett många 80-85-åringar sitta och berätta i tv att de inte får någon plats på äldreboenden. Så ska vi inte ha det. Vi vill bygga ut äldreomsorgen och skapa fler boenden för äldre, säger Maria Larsson.

Hon understryker att det är viktigt att människor känner tilltro till vården och tror på ökad mångfald som ett sätt att öka tillgängligheten.

? Vi vill underlätta för sjukvårdspersonal att öppna eget. Många längtar efter att driva egen verksamhet och vi vill tillvarata personalens möjligheter genom att införa ett avknoppningsstöd.

Vårdlots till äldre och multisjuka

I sin regeringsförklaring sa den nya statsministern att patienten ska ha rätt att välja såväl läkare, vårdenhet som tidpunkt för behandling. Vården tillförs resurser så att vårdköerna kan betas av och vårdgarantin börja fungera.

För äldre och multisjuka med ett stort och sammansatt vårdbehov behövs mer helhetssyn, sa statsministern. Patienten kommer att ges möjlighet till en fast vårdkontakt som vårdar eller vid behov lotsar patienten genom vårdkedjan. Ersättningssystemen ska premiera vårdpersonal som tar helhetsansvar.

Regeringens socialminister och chef för socialdepartementet blir kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Sjuksköterskan Cristina Husmark Pehrsson, moderat, blir ny socialförsäkringsminister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida