Omvårdare nöjda utan lön?

2 juni 2006

Drivkraften att hjälpa andra var en viktig grund för yrkesvalet, berättar sjuksköterskor och förskollärare i en intervjustudie. Synen på yrken präglas av om det är manligt eller kvinnligt dominerat, enligt forskaren Mats Greiff. Kvinnor i mansdominerade yrken ser ofta sitt yrke som en profession, medan manliga sjuksköterskor till viss del ser sitt yrke som ett kall.

Studien heter Kall eller profession? och är publicerad i Arbetslivsinstitutets antologi Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida