Omvårdnad

Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt?Febe Friberg och Joakim Öhlén (red)?isbn 978-91-44-04906-9?? Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling?Anna Ehrenberg och Lars Wallin (red)?isbn 978-91-44-04907-6?? Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa?Anna-Karin Edberg och Helle Wijk (red)?isbn 978-91-44-04876-5?Studentlitteratur 2009?www.studentlitteratur.se ??

25 februari 2010

Tre band med 500 till 850 sidor vardera om olika aspekter av omvårdnad lämnar inte mycket övrigt att önska. Här kan blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor botanisera i och lära om omvårdnadsbehov i olika skeden i livet, ledarskap, patientsäkerhet, hur smärta bedöms och åtgärdas, och mycket mer. Och i princip allt är byggt på aktuell forskning. Men kanske ännu viktigare än den konkreta kunskapen är den resonerande hållningen, till exempel kring hur synen på demenssjukdom har förändrats eller att svårigheten att komma fram till konsensus kring begreppet omvårdnad kan ha varit gynnsamt för utvecklingen i ämnet. aj?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida