Omvårdnad

16 juni 1997

Författare Mayethel Larsson, Åke Rundgren
Titel Geriatrisk vård och specifik omvårdnad
314 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 396 kronor
ISBN 91-44-49091-7

Nära arton procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre, men gruppen står för över hälften av behovet av sjukvård. Det är därför nödvändigt att vårdpersonalen har kunskap om sjukdomar och behov hos äldre. Vad innebär åldrandet psykologiskt för patienten? Vad skiljer äldre patienter från yngre? Hur bedömer man de äldres funktioner? Hur behandlar man bäst yrsel, inkontinens, immobilisering, sömnsvårigheter, förvirring och demens? Problem som är vanliga hos äldre. Och hur undgår den vårdpersonal som ska ta hand om och vårda de äldre att bli stressade och utbrända? Det är viktiga frågor i boken.

De allt kortare vårdtiderna i slutenvården gör att sjuksköterskorna måste arbeta processinriktat för att kunna ge omvårdnad av god kvalitet, säger författarna. Målen för omvårdnaden måste vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Presentationen i boken strävar, enligt författarna, efter att vara symptom- och probleminriktad, med betoning på omvårdnadsinsatserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida