Omvårdnad

11 januari 1999

Författare Bengt Fridlund (red)
Titel Kardiologisk omvårdnad
132 sidor
Förlag  Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 240 kronor
ISBN 91-44-00734-5.

Den kardiologiska omvårdnad som sjuksköterskor ansvarar för har utvecklats mycket under 1990-talet. Insatserna begränsas inte längre till hjärtintensiven utan omfattar också omvårdnadsprogram i primärvården med kontroller och uppföljningar, rådgivning, utbildning och fortbildning av patienter och anhöriga. Den kardiologiska omvårdnaden kommer att ta större plats framöver inom omvårdnadsvetenskapen, säger bokens författare. En fortsatt satsning på speciellt utbildade kranskärlssjuksköterskor är ett önskemål som redovisas av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för kranskärlssjukvården.

Boken är en antologi skriven av en rad sjuksköterskor som forskar eller har disputerat inom området. Den vill visa på vad svensk kardiologisk omvårdnad är och hur den fungerar i patientsituationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida