Omvårdnad

1 november 1999

Författare Patricia Benner med flera
Titel Expertkunnande i omvårdnad– omsorg, klinisk bedömning och etik
445 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999.
Cirkapris 564 kronor
ISBN 91-44-00386-2

I den här boken vidareutvecklar Patricia Benner och hennes medarbetare den forskning som presenterades i boken Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet, som 1993 kom ut på svenska. Liksom den förra boken handlar denna om utveckling av färdigheter som sjuksköterska. Boken ger också en forskningsbaserad beskrivning av vad klinisk omvårdnadskunskap är. I boken diskuterar författarna hur det kollegiala lärandet mellan sjuksköterskor sker. Amerikanska sjuksköterskors kliniska erfarenheter från arbete i intensivvård, neonatalvård och pediatrik, som berättats för författarna, ligger till grund för studien. Enligt författarna kan sådana erfarenheter göra att sjuksköterskornas syn på sitt sätt att arbeta ändras eller modifieras. Den svenska vårdforskaren Liselotte Rooke har sakgranskat och bearbetat texten för den svenska upplagan. Hon anser att de svenska läsarna bör bortse från de kulturella skillnader mellan USA och Sverige som kan kännas tydliga när de läser exemplen. »Koncentrera uppmärksamheten på de resonemang som författarna för utifrån berättelserna«,
uppmanar hon.

Telefonnummer till förlagen
Förlagshuset Gothia 08-462 26 70
Natur och Kultur 08-453 86 00
Spris förlagstjänst 08-702 46 90
Studentlitteratur 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida