Omvårdnad

Omvårdnad

Omvårdnadens grunder.Anna Ehrenberg, Lars Wallin, Febe Friberg m fl?. Natur & Kultur 2014, www.nok.se

Nu finns en ny upplaga av Omvårdnadens grunder i tre delar: Hälsa och ohälsa, Ansvar och utveckling samt Perspektiv och förhållningssätt.

I den del som fokuserar på hälsa och ohälsa lyfts allt från känsla av sammanhang, omgivningens betydelse och smärta till multisjuklighet. ?I delen som handlar om sjuksköterskans ansvar och utveckling resonerar författarna kring ledarskap och organisering av omvårdnadsarbetet, sjuksköterskans roll som ledare i kommunal vård och omsorg samt kvalitetsutveckling.?

I Perspektiv och förhållningssätt belyses omvårdnad ur olika perspektiv med ambitionen att ge läsaren underlag till kritisk diskussion och utveckling. ?

Böckerna är i första hand tänkta som kurslitteratur för sjuksköterske­studenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida