Omvårdnaden lyftes fram

12 april 1999

BLEKINGE. Över 150 personer – företrädare, enskilda medlemmar, politiker och arbetsgivarrepresentanter – deltog i den omvårdnadsdag som Vårdförbundeti Blekinge arrangerade i början av mars. Syftet var att lyfta fram omvårdnadens betydelse för patientens välbefinnande. Bland föredragshållarna fanns forskarna Britt-Inger Saveman, Kalmar, och Lena Persson, Kristianstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida