Omvårdnaden uppvärderas

5 oktober 1998

KRONOBERG. Om sjukhusdirektören Ove Löfqvist får som han vill kommer det de närmaste åren att ske en rad stora förändringar på Centrallasarettet i Växjö.

I ett nytt förslag från honom, kallat ”Att arbeta utan gränser” får bland annat sjuksköterskeyrket en högre status (till exempel ska det finnas en omvårdnadskunnig i stab jämställd med chefläkaren). Vidare talas det om att föra samman avdelningar, till exempel akuten och ambulansverksamheten, och att samarbetet mellan olika enheter måste förbättras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida