Omvårdnad

”Omvårdnadsforskning måste komma in mer i cancervården”

”Omvårdnadsforskning måste komma in mer i cancervården”
Annika Cederholm är sjuksköterska och sakkunnig på Cancerfonden. Foto: Cancerfonden, Getty Images.

Forskning om cancer och omvårdnad lyfts fram när Cancerfonden bjuder kliniska sjuksköterskor från palliativ och onkologisk vård på en heldag under onsdagen. ”Sjuksköterskor har en nyckelroll i cancervården, och behöver få ta del av de senaste rönen”, säger Annika Cederholm, sjuksköterska och sakkunnig.

Cancerfonden uppmärksammar att sjuksköterskorna både leder omvårdnaden och utför en stor del av den i cancervården, men ändå som yrkeskategori har dåliga förutsättningar för kompetensutveckling.

– Sällan kommer sjuksköterskor loss för att åka på konferens och ta del av de senaste rönen. Samtidigt jobbar vi med stark inriktning mot omvårdnadsforskning och det här är ett sätt att sprida den till kliniska sjuksköterskor, säger Annika Cederholm på Cancerfonden.

Leva länge med cancer

Dagens cancervård handlar både om att bota och att ge relevant behandling och vård till de som lever med sjukdomen i många år.

– Det är allt fler och då är det viktigt med livskvalitet, och att få rätt omvårdnad, i den form man behöver. För personer med cancer är varje sjuksköterskas arbete helt avgörande för att deras vardag och liv ska fungera så bra som möjligt, fortsätter Annika Cederholm.

Onsdagens omvårdnadsforskningskonferens Möjlighet att leva väl innehåller föreläsningar och forskningspresentationer, och arrangeras tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening i Stockholm. Trycket på platserna, som är gratis, har varit hårt, och förutom de 350 sjuksköterskor som kommer, finns en lång reservlista.

–  Framstegen inom cancerforskning går fort. Även utvecklingen av den palliativa vården går snabbt. Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att ta del av den utvecklingen, så att forskningsresultat snabbare når ut till patienter och närstående och att resultaten faktiskt används i vården, säger Annika Cederholm.

Föreläsande forskare kommer bland annat att prata om vikten av en individualiserad cancerprocess, träning under cytostatikabehandling, sexuell hälsa och att möta närstående till svårt sjuka personer.

Annika Cederholm vill se att sjuksköterskor får bättre möjligheter att ta till sig ny forskning på sitt arbetsplats.

– Det finns brister. Vården är hårt ansträngd. Sjuksköterskor kan få utvecklingstid avsatt i schemat för att läsa in sig, och sedan ryckas in i vårdarbetet i stället den dagen.

Saknas struktur för att inhämta nya rön

Men förutom bemanningssvårigheter ser hon och Svensk sjuksköterskeförening att det också ofta saknas struktur.

– Sjuksköterskor behöver ha tillgång till databaser, vetenskapliga tidskrifter och kunna ge och få löpande information om forskning inom sitt fält. Det är verkligen en utmaning vi ser att sjuksköterskor har. Det förekommer inom regionalvård, men i kommunal vård ser vi att det är ännu svårare.

Cancerfonden finansierar viss omvårdnadsforskning, men vill se att mer kommer i gång.

– Det är ett område som är eftersatt i dag. Förutsättningarna brister för sjuksköterskor att gå vidare i sin karriär och bli omvårdnadsforskare. Det är viktigt att forskningen kommer från en god idé från vardagen på jobbet. Då vet vi att den är patientnära och verkligen fångar en aktuell problematik.

Hon vill se fler delade tjänster som både klinisk sjuksköterska och forskare, och ett ledarskap som stödjer den här utvecklingen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida