Magnetmodellen

”Onkologen är magnetisk som arbetsplats för mig”

”Onkologen är magnetisk som arbetsplats för mig”
Rebecka Nilsson sjuksköterska på onkologen vårdavdelning 87 på Skånes universitetssjukhus. Bild: Skånes universitetssjukhus

Nu testas en amerikansk vinnarmodell med magneter, som ska dra till sig och hålla kvar sjuksköterskor. Rebecka Nilsson är delprojektledare för modellen på Skånes universitetssjukhus, som är ett av fyra svenska sjukhus som deltar.

Vad händer just nu på Skånes universitetssjukhus?

– Vi börjar med nio vårdavdelningar i höst. Målet är att arbetsmiljön ska bli bättre, vi ska ge omvårdnad av högsta kvalitet och alla ska få utvecklas inom sin profession, säger Rebecka Nilsson, sjuksköterska på onkologens vårdavdelning 87, där patienter med lymfom, sarkom och urocancer behandlas och vårdas.

Tror du att er avdelning kan få magnetisk dragningskraft?

– Ja, absolut. Onkologen har redan det på mig. Jag började här 2018 direkt efter att jag fick sjuksköterskeexamen, jobbade två år och bytte sedan jobb. Men nu har jag precis kommit tillbaka och ska jobba med magnetmodellen. Avdelning 87 har egentligen mycket av det modellen förespråkar, vad gäller kompetensutveckling och teamarbete.

5 magneter som ska attrahera sjuksköterskor

I USA har forskare sedan över 30 år tillbaka studerat vad som gör att sjuksköterskor trivs, utvecklas och stannar kvar. Dessa så kallade magneter har sedan införts på många sjukhus, som certifieras och kallas Magnethospitals.

Nu testar 60 europeiska sjukhus, i den stora studien Magnet4Europe, att pröva magnetmodellen, varav Skånes universitetssjukhus och tre ytterligare svenska sjukhus ingår.

Magnet 1: Struktur för personlig utveckling

Magnet 2: Excellent omvårdnad

Magnet 3: Kunskap, innovation och forskning

Magnet 4: Sjuksköterskor som chefer

Magnet 5: Mätbara resultat

Vad börjar ni med?

– Vi ska analysera förbättringsområden i verksamheten, med en så kallad gap-analys. Den visar gapet mellan var vi befinner oss i dag och vart vi skulle kunna nå. För att vara konkret skulle det kunna röra sig om hur vi fyller i kalori- och vätskelistor på hur mycket patienterna får i sig dagligen. Då kan vi analysera vad som händer om vi inte gör det och hur vi kan bli bättre. Vi börjar med basala, handfasta arbetsuppgifter i omvårdnad.

Är det vårdpersonalen eller patienterna som ska få det bättre?

– Både och. Jag hoppas att vi sätter extra fokus på omvårdnad, kompetensutveckling, och närmare teamarbete. För personalen kan det ge stärkt yrkesstolthet. För patienterna ska det ge en säkrare vård med trygghet, kontinuitet och delaktighet.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida