Onkologisk omvårdnad

4 augusti 2003

Anne Marie Reitan

och Tore Kr Schölberg (red)

Onkologisk omvårdnad. Patient –

problem – åtgärd. 500 sidor

Liber 2003. Cirkapris 668 kronor, 463

kronor + porto vid beställning via nätet

ISBN 91-47-05081-0

Sexuella problem, illamående, viktnedgång och funderingar kring meningen med livet är bara några av de svårigheter som den cancerdrabbade kan möta. I denna gedigna bok belyses dessa och många andra
problemområden, vanliga inom cancervård. Allmän onkologi och speciell onkologi, med beskrivningar av de flesta cancerformer, symtom och behandling tas också upp. Kopplat till varje cancertyp beskrivs specifik omvårdnad.

Boken, som gavs ut i Norge 2000, är översatt och anpassad till svenska förhållanden, bland annat kompletterad med aktuella referenser. Den är avsedd för sjuksköterskor i specialistutbildning men är lika relevant för andra, människor med cancer vårdas inom alla specialiteter och vårdformer. Något man saknar i boken är dock en presentation av författarna till de olika kapitlen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida