Onödiga ambulansutryckningar blev färre med smartare planering

Onödiga ambulansutryckningar blev färre med smartare planering
Skärpta rutiner har minskat utryckningarna för ambulansen i Östergötland. Arkivbild: Mostphotos.

Genom samverkan mellan olika aktörer har Östergötland lyckats minska det kraftiga trycket på ambulansverksamheten.

22 augusti 2014

Från flera håll i landet hörs alarmerande signaler om att antalet onödiga utryckningar ökar för ambulansen. Nu i veckan slog till exempel ambulanssjukvården i Västerås larm om att utryckningarna i år spås bli 3 000 fler jämfört med i fjol, enligt en artikel i VLT. Orsakerna uppges vara en åldrande befolkning, att folk ringer efter ambulans i onödan och att larmoperatörer inte vågar säga nej.

Motsatt trend i Östergötland

I Östergötland är trenden den motsatta – efter ett ihärdigt arbete med de rutiner som styr verksamheten. Alla entreprenörer som är inblandade har samverkat under ledning av enheten för prehospital vård.

– Att alla jobbar mot samma mål tillsammans är förutsättningen för att vi har lyckats så bra, säger Erik Freiholtz, verksamhetsutvecklare på enheten för prehospital vård till tidningen Samverkan 112.

Alla enheter samarbetar

I flera år steg antalet utryckningar kraftigt. Därför fick enheten för prehospital vård i uppdrag att se över situationen tillsammans med entreprenörerna SOS Alarm, Falck Ambulans och Ambulansverksamheten i Östergötland. Samarbetet ser ut att vara lyckat, i år väntas utryckningarna bli 9 000 färre jämfört med för två år sedan.

Bland annat har de så kallade beredskapsuppdragen med dubbelkommenderingar minskat, där ambulanser förut kunde få vända hem tomma.

Färre beredskapsuppdrag

– Förut hade vi över 6 000 beredskapsuppdrag utan någon patient i bilen på ett år. Vi hade tomma ambulanser som åkte 30 000 mil om året. Nu är vi nere på 2 000 sådana uppdrag, säger Magnus Käck, verksamhetsutvecklare på enheten för prehospital vård, till Samverkan 112.

Som följd av de skärpta rutinerna har arbetsmiljön för personalen blivit bättre, skattepengar sparats och verksamheten närmar sig huvudmålet – att det i 75 procent av akutfallen ska ta högst tio minuter från larmning till att ambulansen är framme hos patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida