Operation Kvinnofrid vill påverka män som misshandlar

7 juni 1999

Kvinnor misshandlas oftast i hemmet– där ingen utomstående ser eller hör. Operation Kvinnofrid arbetar både långsiktigt och med utåtriktade kampanjer för att påverka de misshandlande männen att ändra sitt beteende och för att informera kvinnorna om vart de kan vända sig. I Stockholms län har budskapet förts ut på affischer i tunnelbanan, pendeltåg och bussar: »En riktig karl slår aldrig en kvinna.« Bakom Operation Kvinnofrid står länsstyrelsen, polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms stad. Även landstinget, länets samtliga kommuner och ett antal statliga myndigheter deltar i arbetet. Operation Kvinnofrid samarbetar också med kvinnoorganisationer och kvinnojourer. Ring 020-780 111 för information om våld mot kvinnor och om var hjälp finns att få.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida