Operationer räddas med höga löneökningar

Ett 60-tal sjuksköterskor inom operation, anestesi och röntgen i Östersund får en lönehöjning med i genomsnitt 2 000 kronor genom en speciell satsning från landstinget.

3 september 2001

Bristen på sjuksköterskor har inneburit att man har svårt att hålla tillräckligt många operationssalar öppna på Östersunds sjukhus. Samtidigt har landstingspolitikerna i Jämtland lovat att operationsköerna ska kortas och för att klara det krävs fler operationer.

Rekryteringen av nya sjuksköterskor har varit svår. Visserligen har en del sagt sig vara intresserade av att flytta till Östersund, men de har då krävt högre lön än vad landstinget erbjudit.

Lönerna har också varit lägre än på andra håll i landet, enligt den statistik som representanter för personalen på de berörda enheterna har redovisat i möten med både sjukhusdirektören Kjell Jönsson och landstingsdirektören Ellen Hyttsten.

För att kunna behålla och nyrekrytera personal beslutade landstinget därför att satsa två miljoner kronor för att höja lönerna för det 60-talet sjuksköterskor som finns inom operation, anestesi och röntgen. I genomsnitt innebär det en genomsnittlig lönehöjning från och med augusti på 2 000 kronor, räknat på heltid.

I en kommentar säger sjukhusdirektören Kjell Jönsson att satsningen var nödvändig för att säkra operationsvården och förhoppningsvis förbättra rekryteringsmöjligheterna inom röntgen.

Inget avtal med Vårdförbundet
Något avtal med Vårdförbundet är det inte fråga om utan en ensidig arbetsgivaråtgärd.

Vårdförbundets lokala avdelning i Jämtland är ändå positiv till satsningen.

– Vi tycker förstås att det är bra att våra medlemmar får mer betalt. Det avtal vi har tillåter också den här typen av åtgärder, säger Kristina Fluur Hedman, Vårdförbundets ordförande i Jämtland.

Satsningen på två miljoner kronor är tre gånger så stor som hela den pott som Vårdförbundet i Jämtland hade för alla landstingsanställda medlemmar i årets lokala revisions-förhandlingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida