Operationssal stängs på grund av magsjuk personal

Sjukhuset i Östersund har fått stänga en operationssal eftersom för många i personalen drabbats av magsjuka på grund av parasiten som sprids med dricksvattnet.

1 december 2010

Ungefär 175 anställda inom landstinget har insjuknat och bemanningsläget är ansträngt. Totalt har 5 700 personer anmält till kommunen att de blivit magsjuka.

Under onsdagen fortsatte arbetet med att finna källan till smittspridningen.

Provtagningar och analyser av vattnet genomförs av Smittskyddsinstitutet. Specialister på vattenrening arbetar också för att få fram ett tredje reningssteg som effektivare kan rena vattnet från virus och parasiter. Samtidigt planeras också för hur vattenledningarna ska spolas, men själva spolningen görs först när provtagningarna visar att vattnet från vattenverket är fritt från parasiten cryptosporidium.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida