Öppnare attityd till alternativen

Landstingen öppnar för diskussion om alternativa behandlingsmetoder. Intresset är stort både inom och utanför vården.

Landstingsförbundet har gett Örebro universitet, Centrum för komplementära hälsostudier, i uppdrag att kartlägga i vilken omfattning alternativa behandlingsmetoder används inom landstingen.

I rapporten, som nu har presenterats, framgår att landstingen efterlyser en öppen diskussion om alternativa metoder och lyfter fram behovet av forskning, utveckling och utbildning inom området.

Projektledaren vid Landstingsförbundet, Marianne Boivie, anser att vårdpersonalens kunskap om alternativa metoder måste öka för att hälso- och sjukvårdens attityd ska bli öppnare.

– Vården måste ha en fördomsfri inställning, annars vågar inte patienterna berätta vilka alternativa preparat de använder. Det är viktigt att de gör det med tanke på exempelvis interaktioner, att behandlande läkare får veta om patienten tar andra mediciner, säger hon.

Kartläggningen visade att alternativa metoder används i alla de 16 (av 21) landsting som svarade på enkäten. Då ingår även kiropraktik, naprapati, akupunktur och massage.

De metoderna är egentligen inte längre alternativa. Kiropraktorer och naprapater har numera möjlighet att skaffa sig legitimation då deras metoder vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Även akupunktur anses av Socialstyrelsen vila på vetenskaplig grund.

Men även metoder som exempelvis qigong, tai chi och rosenterapi används inom landstingens hälso- och sjukvård, trots lagens skrivning om att vårdpersonal ska »utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet« (1998:531).

Landstingsförbundet går nu vidare med att ta reda på om det finns behov av att bygga upp ett nationellt nätverk och en forsknings- och utbildningsplattform på universitetsnivå.

Rapporten kan läsas på Landstingsförbundets hemsida www.lf.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida