Orättvisan störst i offentlig sektor

2 september 2005

Den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män ökade mellan början på 1990-talet och början på 2000-talet. Det konstateras i en annan del av den jämställdhetspolitiska utredningen. Kvinnornas inkomster har ökat i takt med att de arbetar mer och är mer välutbildade än tidigare. Men stora inkomstskillnader finns kvar och inom den offentliga sektorn har löneökningen för kvinnor varit mindre än inom den privata.

Källa: www.arbetslivsinstitutet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida