Ordförande blev lab-chef

10 november 1997

ÖSTERGÖTLAND. I Östergötland har laboratorieverksamheten omorganiserats och all lab-verksamhet på varje ort har administrativt förts samman till en enda enhet. En av de chefer som utsetts är Ulla Wohlin-Wahlberg, ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning, som blir chef i Norrköping. Hon lämnar därmed det fackliga ordförandeskapet och ersätts av vice ordföranden Kristina Nyström, röntgensjuksköterska från Norrköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida