Ordföranden på kongressen:Strejkbrytare är parasiter

Man ska kalla saker vid deras rätta namn. En spade är en spade och en strejkbrytare är en strejkbrytare.

30 maj 2008

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund skrädde inte orden när hon inledde Vårdförbundets ordinarie kongress i Stockholm i mitten av maj, en kongress som kommer att avslutas först i november.

Anna-Karin Eklund blev senare under dagen omvald som förbundsordförande. Stödet för henne och övriga föreslagna styrelseledamöter var starkt – valberedningens förslag gick igenom oförändrat.

OcksåTCO:s ordförande Sture Nordh manade till enighet.

– Det har mig veterligen aldrig hänt förut att ett förbund har samlats till ordinarie kongress mitt under en konflikt. Men det är utmärkt – nu har ni chansen att visa inte minst Sveriges kommuner och landsting att deras prat om splittring i Vårdförbundet är helt fel.

Samling och enighet präglade också kongressen.»Det har väl sällan spekulerats så mycket om splittring inför en kongress – och pratats så lite om det på själva kongressen«, kommenterade en medlem och åhörare, som likt Vårdfacket och annan press fick följa förhandlingarna via storbildsskärm i en annan del av Norra latin. Själva kongresshallen var för liten för att rymma fler än ombud och gäster.

Bortsett från lite skärmytslingar om just platsbristen i kongressalen och ett förslag från Västmanland om att inte ge styrelsen ansvarsfrihet på grund av den efterskänkta medlemsavgiften i december i fjol var det enighet som präglade kongressförhandlingarna.

I sitt öppningstal återkopplade förbundets ordförande Anna-Karin Eklund till kongressen 2005:

– Varje medlem vill se resultat av sina bidrag till vården i sitt lönekuvert. Redan 2005 sa jag att det är dags för arbetsgivarna att bekänna färg – vill de ha en modell med individuell lönesättning eller inte?

Men hon konstaterade att det har varit en trög resa. »Helt sjukt«-kampanjen bidrog till att väcka uppmärksamhet och sätta strålkastarljuset på medlemmarnas ansvar och bidrag till verksamheten. Men de diskussioner som fördes med arbetsgivarna inom Sveriges kommuner och landsting, skl, förde inte framåt.

– Vi tvingades säga upp avtalet och till slut gå ut i strejk för våra rättmätiga krav på uppvärdering, sa Anna-Karin Eklund.

Strejken var inne på sin fjärde vecka när kongressen samlades. Anna-Karin Eklund passade också under kongressen på att meddela att förbundsstyrelsen hade lagt det fjärde varslet.

– Om det träder i kraft kommer 10 000 medlemmar att vara ute i strejk. Det här varslet är en ytterligare påtryckning på de lokala arbetsgivarna att se till att skl kommer till förhandlingsbordet, sa hon bland annat.

Anna-Karin Eklund kritiserade också arbetsgivarsidan och i synnerhet ordföranden i skl:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, kommunstyrelsens ordförande (m) i Österåkers kommun norr om Stockholm, för uppträdandet under konflikten. Först liknade Ingela Gardner Sundström Vårdförbundet vid romerska kejsare i samband med dispenshanteringen.

– Och i dag påstår hon att vi har tagit upp frågan om att vi är felavlönade mitt i avtalsförhandlingarna. Jag undrar om kommunhuset i Åkersberga är den bästa utkikspunkten för att bedöma och kommentera det som händer i Vårdsverige.

Också TCO:s ordförande Sture Nordh kritiserade Ingela Gardner Sundström:

– Tror någon att hennes uttalanden är baserade på särskilt djupa fackliga insikter, eller av omtanke om Vårdförbundet? Nej, enda syftet är att försvaga er!

Och han anknöt till arbetsgivarnas ansvar för att ett avtal kommer till stånd:

– Nu måste de lägga av med strulande mot era lagliga konfliktåtgärder och i stället förhandla fram ett rimligt avtal.

Under kongressen valdes ny förbundsstyrelse. Den avhandlade också verksamhets- och revisionsberättelser, en del ekonomiska frågor och beslutade därut-över att stödja ett förslag till etisk kod för röntgensjuksköterskorna.

I övrigt ajournerade sig kongressen till i november. Då ska de mer framtids­inriktade frågorna diskuteras, bland annat motioner och programförslag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida