Örebro först med kollektivavtal för natten

8 maj 2000

Heltidslön för 30,33 timmars nattarbete i veckan. Det är innebörden i det kollektivavtal om villkoren för nattarbetet som träffats mellan Vårdförbundet och landstinget
i Örebro län. Bakgrunden till avtalet är att arbetsgivaren har haft svårt att få tag i sjuksköterskor till nattskiften. Vårdförbundets avdelning har under en längre tid försökt att få till stånd ett avtal. I februari nåddes en överenskommelse om de nya villkoren, vilka gäller retroaktivt från den 1 januari i år.
   
Avtalet innebär att man utgår från 36,33 timmar som heltids nattjänstgöring. Fem minuter per arbetad timme (= tre timmar i veckan) frigörs för egen kompetensutveckling (den sköter man på egen hand och behöver inte redovisa för arbetsgivaren). Sedan får man korta sin arbetstid med ytterligare tre timmar – eller höja sin lön.
   
I Södermanland har landstinget och Vårdförbundets avdelning valt en annan väg. Där har landstinget givit upp försöken att rekrytera renodlad nattpersonal, och löser nattproblemet genom att införa ett rotationssystem. Moroten i det systemet är kortare arbetstid – 36,33 timmar per vecka – och en lönehöjning med 500 kronor i månaden. De som hittills arbetat natt får också möjlighet att öka sin tjänstgöringsgrad till 75 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida