Örebro. Vårdförbundet saknar utredning av hur sparplaner slår

Landstinget behöver spara pengar och vill avlasta universitetsjukhuset så att det kan koncentrera sig på den högspecialiserade vården. Sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg får då ta över några var av de planerade, mindre operationerna som för gråstarr. Vårdförbundet ser behovet av effektiviseringar men undrar: Var är risk- och konsekvensanalyserna?

6 mars 2012

Universitetssjukhuset i Örebro måste spara 160 miljoner kronor, och sjukhusen i Lindesberg och Karlskoga har också ett visst sparbeting. För att reducera kostnader och för att förbättra vårdens tillgänglighet vill landstingsledningen föra ut viss elektiv operationsverksamhet från universitetssjukhuset till de mindre sjukhusen.

– Man vill effektivisera genom att låta de tre sjukhusen specialisera sig på olika sorts operationsverksamheter. Planen är att koncentrerar den högspecialiserade vården till universitetssjukhuset och föra ut bassjukvården till Lindesberg och Karlskoga, berättar Siv Wallberg, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Örebro.

Ingen riskanalys

Hon förstår behovet av effektivisering och ser en poäng i att omorganisera för att göra vården mer tillgänglig. Däremot är hon kritisk till att landstinget inte har gjort någon risk- och konsekvensanalys av de åtgärder man har beslutat om.

– Jag har tagit upp det med landstingsledningen och fått svaret att det ska göras ute på förvaltningarna. Vi i Vårdförbundet anser att risk- och konsekvensanalyser ska göras innan omorganisationen genomförs. Sådant ska finnas med i beslutsunderlaget, säger Siv Wallberg.

Hon är också kritisk till att landstinget inte har med patientsäkerhetsaspekten i sina diskussioner.

– Jag menar att det inte går att skilja på personalens arbetsmiljö och patienternas säkerhet. Hotas säkerheten så påverkas personalen.

Påverkan på personalen oklar 

Några exempel på operationsverksamheter som ska flyttas till sjukhuset i Lindesberg är ortopedi, viss näskirurgi och gråstarr. Hur den utflyttade verksamheten påverkar personalen vet man inte. Inte heller om kompetensen kommer att förstärkas, eller om personalens merarbete innebär risker för patienterna.

– När personalen får fler arbetsuppgifter måste arbetsgivaren utvärdera vad det för med sig, konstaterar Siv Wallberg.

Om några veckor ska den nya organisationen sjösättas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida