Örebro vill ha avancerade specialistsjuksköterskor

Örebro vill ha avancerade specialistsjuksköterskor
Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid Örebro universitet, har lång klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska i anestesi.

Universitetet och regionen tar första stegen för att utbilda sjuksköterskor till den nya supernivån.

Samtal förs mellan Örebro universitet och regionen om att låta den nuvarande masterutbildningen utvecklas till en satsning på avancerade specialistsjuksköterskor inom akut- och primärvård. Stort intresse finns från sjukhusets akutmottagning att delta från start. Där kan det bli aktuellt med både praktikplatser och läkare som handledare.

Omvårdnadsprofessorn Ulrica Nilsson driver på för att utbildningen ska kunna starta nästa år.

– Det måste finnas sätt för duktiga och ambitiösa sjuksköterskor att göra karriär och utvecklas, men ändå stanna i arbetet nära patienterna. Att utbilda fler till avancerade specialistsjuksköterskor, som är nivån över specialistsjuksköterska, skulle utveckla professionen, säger hon.

USA och Storbritannien

Hon är övertygad om att nivån behövs i den svenska vården. Den finns redan i länder som USA, Storbritannien, Australien och Holland och kallas advanced nurse practitioners. Där arbetar dessa sjuksköterskor självständigt och gör medicinska bedömningar och behandlingar, skriver ut läkemedel och remisser inom sitt område.

– En orsak till att sjuksköterskor slutar är att de inte får tillräcklig kompetensutveckling. De vill vara mer än ett utbytbart namn på en schemarad.

Region Örebro är med från start och Ulrica Nilsson tror att det är en förutsättning att efterfrågan finns från vården. Även läkarna behöver vara positivt inställda och se behovet. När Linköpings universitet startade sin utbildning av avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk omvårdnad, var flera kirurger pådrivande.

Förbättrat vården

– Jag bjöd in en av de avancerade specialistsjuksköterskorna, Karolina Härle, när jag skulle träffa regionen. Hon beskrev mycket tydligt hur deras arbete på kirurgiska vårdavdelningar förbättrat vården och arbetsmiljön.

De skriver hem patienter, ordinerar provtagningar och röntgen. En viktig funktion är att finnas kvar på avdelningen hos patienter och kollegor så att kirurgerna kan fokusera på att operera.

Gemensam utbildningsplan

På onsdag träffas företrädare för universitetet, region Örebro och Vårdförbundet för att fortsätta diskussionerna. Planen är att lägga till kurser på masternivå i exempelvis kliniska bedömningar och patofysiologi. Örebro och Linköpings universitet har bjudit in Svensk sjuksköterskeförening och intresserade lärosäten för att inleda diskussioner om en gemensam utbildningsplan för avancerad specialistsjuksköterska i Sverige.

– Ett arbete pågår med att ta fram en kompetensbeskrivning. Viktig är att lärosätena inte konkurrerar utan att vi har en samsyn i frågan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida