Organisation

4 oktober 1999

Författare Joan Davidsson
Titel Primärvård – en vårdnivå
175 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 288 kronor
ISBN 91-4400-828-7

Primärvården är vardagens hälso- och sjukvård. Dess profil är helhetssyn, kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet och samverkan. Boken är tänkt att hjälpa läsaren lära känna primärvårdens olika verksamheter, både innehållet i dem och ramen inom vilken de finns. Författaren är distriktssköterska och beskriver sig själv som »primärvårdsfantast – i den mån sådana finns«.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida