Organisation

10 januari 2000

Författare Åke Dalin
Titel Den lärande organisationenKompetensutveckling i arbetslivet
346 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 420 kronor
ISBN 91-4400-180-0

Behovet av »god förändringskompetens« ökar hela tiden. Nyckeln till organisationens förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö heter kompetensutveckling. Detta gäller både i privata företag och offentliga organisationer. Och det räcker inte med att enskilda ledare eller medarbetare är goda förändringsarbetare. Hela organisationen måste bli en »lärande organisation«. Hur det kan gå till visas i teori och praktik i denna bok.


Författare
Geir Kaufmann och Astrid Kaufmann
Titel Psykologi i organisation och ledning
508 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 588 kronor
ISBN 91-4400-564-4

Boken är en grundbok i modern organisations- och ledarskapspsykologi. Efter ett inledande avsnitt om historik och metodik beskriver författarna i teori och praktik olika slags processer: dynamiska, kognitiva, sociala och koordinerings- och styrningsprocesser. De praktiska exemplen handlar om allt från vad som gäller när man ska rekrytera nya medarbetare till hur man ska hantera anställdas stressreaktioner. Boken är översatt från norska.

Telefonnummer till förlagen
Albert Bonnier 08-696 86 20
Prisma 08-789 30 00
Studentlitteratur 046-31 20 00

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida