Organisation

6 mars 2000

Författare Bengt Åhgren
Titel Vårdkedjan. Vårdkonsumism och patientfokusering processinriktarsjukvården.
104 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 235 kronor
ISBN 91-4404-265-9

Den decentralisering av vårdorganisationen, som drivits fram av inte minst ekonomiska krav under de gångna åren, har som icke önskvärd bieffekt fått att den egna enheten prioriteras framför helheten, menar författaren. Detta förhållande står i rak motsats till det patientperspektiv – författaren använder ordet vårdkonsumism– som man åtminstone har börjat prata om på senare tid. Vårdkedjor innebär inte heller att man automatiskt ser till patientens bästa; ibland utvecklas de som svar på
vårdenhetens interna krav. Bokens syfte är att ge tips om hur vårdkedjor kan utvecklas för att möta kraven på helhetssyn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida