Organisationen av lab ses över

10 februari 1997

ÖSTERGÖTLAND. Landstinget i Östergötland ska fram till i september se över hela sin lab-organisation. Tanken är att på olika sätt samordna och effektivisera verksamheten (vilket med stor sannolikhet leder till kraftiga nedskärningar). I stället för att till exempel göra alla typer av prover på alla länets tre kem-lab skulle man kunna koncentrera olika delar av verksamheten till olika laboratorier. Man ska även se över sådant som chefskapen och de biomedicinska analytikernas behov av yrkes- och kompetensutveckling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida