Organisationskunskap

10 augusti 1998

Författare Åke Dalin
Titel Den lärande organisationen.
Kompetensutveckling i
arbetslivet.
346 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 346 sidor, 420 kronor.
ISBN 91-4400-180-0.

Behovet av god ”förändringskompetens” ökar i både privat och offentlig sektor. Nyckeln till framgång heter ibland kompetensutveckling. Det innebär förstås att medarbetarna måste bli bättre på det de redan gör, men också och inte minst, vara beredda på att ta itu med situationer som de inte känner på förhand. Att åstadkomma detta är en uppgift för alla på en arbetsplats. Boken visar med idéer och exempel hur man kan skapa ”en lärande organisation”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida