Organiserar för bred forskning

2 september 2005

Sahlgrenska akademin i Göteborg vill stärka sin hälsovetenskapliga inriktning. Vid årsskiftet tas fakulteterna bort och dagens 16 institutioner blir sex. Sjuksköterskan och docenten i omvårdnad Inger Ekman, som blir en av prefekterna, är övertygad om att möjligheterna att samverka i forskning och utbildning då ökar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida