Oro för rekrytering på nordisk konferens

1 december 2003

Hur ska man klara den framtida rekryteringen av sjuksköterskor? Den frågan fanns med på SSN:s, de nordiska sjuksköterskeorganisationernas, årsmöte i Oslo de sista dagarna i oktober. Representanter för de olika ländernas sjuksköterskeföreningar berättade om situationen i sitt land. De tog också upp vad de gör för att hjälpa invandrande sjuksköterskor att både bli medlemmar och förtroendevalda i organisationen. Vårdförbundets projekt Förtroendevald och invandrare presenterades av förbundets internationella sekreterare Eva Szutkowska.

En ny styrelse valdes. Vårdförbundets vice ordförande Margareta Albinsson omvaldes som ordförande och förbundets andra vice ordförande Anna-Karin Eklund som ledamot.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida