Brist på skyddsutrustning

Oro när personal uppmanas jobba kortärmat

Oro när personal uppmanas jobba kortärmat
Region Stockholms nya rekommendation 21 mars om kortärmade förkläden till vårdpersonalen. I listen på sidan står det: "Omhändertagande vid misstanke om eller bekräftad Covid-19 i öppenvård", se även länk.

En tredjedel av landets regioner har ändrat rekommendation för hur man arbetar med covidsmittade patienter. Skyddsutrustningen räcker inte. I bland annat Region Stockholm uppmanas personalen att jobba kortärmat.

Mira Nyberg, Karolinska universitetssjukhuset.

– Många är jätteoroliga och stressade och undrar varför vi inte ska följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt upp. Ska vi äventyra vår hälsa för det finns dåligt med material, säger Mira Nyberg, förtroendevald och samordnare för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hon betonar att Vårdförbundet alltid är kritiskt mot att lätta på bestämmelser kring skyddsutrustning.  

Möttes av nya regler

Mia Lehtonen är förtroendevald och sjuksköterska på Karolinskas bemanningscentrum. När hon kom för att jobba på infektionskliniken i helgen möttes hon av de nya reglerna uppsatta på anslagstavlorna. Hon är klart kritisk.

– Vid minst två meters avstånd behöver man inte skyddsutrustning men i all patientnära vård av covid-19 ska det vara långärmat. Det är först när det inte finns utrustning längre som alternativet är att vara kortärmad och spritad upp till axlarna. Men då behövs det massor av handsprit och det har vi inte heller.

På vissa håll på sjukhuset jobbade personalen kortärmat, på andra avdelningar beslutade cheferna att de inte ville utsätta sin personal för det – inte så länge det finns skyddsutrustning kvar – och rev ner lapparna, berättar hon.

Det är på så sätt regionens komplettering för alternativ handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, egentligen är utformad. Som just ett alternativ vid brist. Men redan nu används den som en riktlinje.

Saknar evidens

På Södersjukhuset är oron också stor. Tillförordnade huvudskyddsombudet för Vårdförbundet, Per Carlmalm, tycker att det är beklagligt att medlemmarna ska känna sig osäkra på skyddsutrustningen.

– Vi har ingen evidens för vad som är tillräckligt säkert, regionen borde gå ut med källhänvisningar på det, om det finns. Och hur ska människor som inte jobbar i vården men har kompetens för det, nu våga komma tillbaka och hjälpa till, undrar han.

Charlotta Dickman, Södersjukhuset.

Att förtroendet för regionens nya bud är lågt, förstår man även på Charlotta Dickman, förtroendevald med facklig tid på sjukhuset.

– Det finns väldigt mycket oro och upprördhet över det här. Vi ställer upp och jobbar extra och flyttar runt på olika avdelningar. Vi har inte fått till oss att all skyddsutrustning är slut och anser att det här är att tumma på vår säkerhet, säger hon.

Vårdförbundet lokalt och skyddsombud har mejlat sjukhusledningen, chefsläkare och Arbetsmiljöverket. Bland annat har frågan rests varför föreskrifterna vid calicivirus och annan droppsmitta inte ändrats, när de nu ändrats för hantering av patienter med covid-19.

Frågan om personlig skyddsutrustning och om att jobba kortärmat i Stockholm och andra regioner, diskuterades frekvent i grupper på sociala medier under gårdagen. Åsikterna varierar, en del är mycket rädda, andra tror inte att det ska vara någon fara eftersom viruset inte tar sig in genom huden. Bara man har rätt skyddsmasker och handskar och handspriten inte tar slut.

En tredjedel har ändrat

Under gårdagens presskonferens beskrev Johanna Sandwall, Socialstyrelsens krisberedskapschef, att en tredjedel av alla regioner ändrat rekommendationerna för hur personlig skyddsutrustning används på grund av materialbristen. 

– De beslut som fattas på regional nivå har jag det högsta förtroendet för. Man har gott samarbete med både Vårdhygien och Smittskydd. Folkhälsomyndigheten tittar över rekommendationerna, sa hon.

Johanna Sandwall försäkrade att många beställningar på material är lagda, den EU-gemensamma upphandlingen är på gång och tillverkningen av material i Europa har ökat, men var tydlig med att hon inte tror på någonting förrän hon ser det. Den globala konkurrensen är hård och regionerna har inte planerat sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt, sa hon.

På presskonferensen lyftes också frågan om testning av vårdpersonal. Johanna Sandwall sa att hon tycker att det bör göras i alla regioner. Personalen ska veta om de kan jobba eller inte. Men även där saknas resurser.

– Jag har förstått att det inte är labbkapacitet som brister utan det är en materiel- och personalfråga, sa hon.

Vårdfokus söker Elda Sparrelid, chefläkare som leder beredskapsarbetet för coronaviruset i Region Stockholm. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida