Oron för besparingar stor

Oron för besparingar och en ekonomi i kris är stor i hela landet, sa Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall när hon öppnade förbundets kongress i dag.

21 januari 2004

I sitt öppningsanförande sa Eva Fernvall att den oron och att det blivit svårare att få jobb jämfört med bara för ett halvår sedan, inte är skäl att stoppa arbetet för bättre villkor för personalen och större trygghet för patienterna. Samt att det på kongressen gäller att analysera och fundera över hur man kan stärka förbundets medlemmars möjlighet att bidra till utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Syftet med kongressen  är att se hur långt förbundet kommit när det gäller att infria de mål som satts upp på tidigare kongresser.

Fyra viktiga frågor

Fyra frågor finns på dagordningen:

* Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilda individens utveckling i sin yrkesroll.

* Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjlighet till utveckling i arbetslivet.

* Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

* Påverka utvecklingen i samhällsfrågor. 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida