Oroväckande svårt få personal till äldrevård

— Kommunernas svårigheter att klara kompetensförsörjningen inom äldrevården är mycket oroväckande, säger Ulla Höjgård, chef för äldreenheten vid Socialstyrelsen.

4 februari 2002

En studie från Socialstyrelsen visar att en majoritet av landets kommuner har stora svårigheter att rekrytera personal. Det gäller framför allt sjuksköterskor, men också sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden.

Tre av fyra kommuner har »mycket« eller »ganska« svårt att rekrytera sjuksköterskor och sex av tio har under andra halvåret 2000 någon gång anlitat uthyrningsföretag för att klara bemanningen. De flesta tror också att det blir ännu svårare att rekrytera personal de närmaste två åren.

För att behålla och rekrytera personal har kommunerna bland annat satsat på ändrad arbetstidsförläggning och för att höja kompetensen har omfattande utbildningssatsningar gjorts. De förändringar i regelverk och nationell politik kommunerna själva önskar är ökade utbildningssatsningar och möjligheter till löneökningar.

– Socialstyrelsen har begärt att få regeringens uppdrag att, tillsammans med andra myndigheter, se över vilka bestämmelser som skapar hinder för kommunerna i stället för att vara ett stöd, säger Ulla Höjgård.

Hon tar som exempel Socialstyrelsens egna föreskrifter om läkemedelshantering som kommunerna anser är svåra att leva upp till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida