Ortoptist – vad är det?

1 september 2003

En ortoptist är en ögonsjuksköterska med specialistutbildning. Arbetsuppgifterna är framför allt utredning, diagnostisering och behandling av barn och vuxna med skelnings-, synnedsättnings-, motilitetsrubbnings-, ackommodations- och samsynsproblem.

Det är inte enbart förskolebarn som blir undersökta av ortoptist. Även skolbarn med synnedsättning blir remitterade till ögonklinik och undersöks oftast av ortoptist. Samarbete med barnhabilitering kring multihandikappade barn är en viktig del i arbetet. En ny ökande patientgrupp är prematura barn med hjärnsynskada.

Även andelen vuxna patienter ökar. Många olika patientgrupper har behov av ortoptistkontakt, exempelvis efter stroke, whiplashskada, struma eller skalltrauma. Personer med dold skelning (ögonen kan med hjälp av sensoriska och/eller motoriska kompensationsmekanismer hållas rätt ställda – skelningen syns alltså inte) som får besvär i samband med arbete som är ansträngande för synen är en ökande patientgrupp.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida