Student

Osäkerhet på lärosäten inför nya EU-kraven

Osäkerhet på lärosäten inför nya EU-kraven

I höst måste sjuksköterskeprogrammet innehålla mer "klinisk utbildning". Men vad det innebär är oklart. "Vad förutom vfu kan anses vara klinisk utbildning? Det behöver vi utvärdera", säger Anders Kottorp, professor vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö Universitet, ett av två lärosäten som valt att inte söka dispens för de nya relgerna, som syftar till att leva upp till EU:s krav.

Från och med i höst ska grundutbildningen till sjuksköterska omfatta 4 600 timmar, varav minst en tredjedel ska vara ”teoretisk” och minst hälften ”klinisk utbildning”. Anledningen är att Sverige ska leva upp till EU:s så kallade yrkeskvalifikationsdirektiv, som gör det möjligt för vissa professioner att verka inom hela EU.

I somras presenterades den statliga utredningen Tryggare i vårdyrket, som beskrev vilka anpassningar som behöver göras. I höst träder de nya bestämmelserna i kraft enligt högskoleförordningen.

”Klinisk utbildning” kan tolkas som att den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, behöver utökas. Men på många håll råder det brist på både vfu-platser och handledare redan i dag.

Behöver mer tid

Nu har 23 av 25 lärosäten som utbildar sjuksköterskor sökt anstånd hos Universitetskanslerämbetet, UKÄ, för att få mer tid att anpassa utbildningen till de nya kraven. Högskolan Väst och Högskolan i Gävle var först med att få sina ansökningar beviljade. Båda hänvisar till svårigheter att snabbt hitta fler vfu-platser samt att det krävs analys- och planeringsarbete för att ta fram nya utbildningsplaner, visar besluten från myndigheten som Vårdfokus tagit del av.

Högskolan Kristianstad och Malmö universitet är de enda som inte begärt anstånd.

Anders Kottorp, professor vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet, säger att lärosätet vill utvärdera hur begreppet ”klinisk utbildning” kan definieras.

­– Vad förutom vfu kan anses vara klinisk utbildning? Kan vi jobba med AI, simulering eller andra former av interaktion med medborgare med olika hälsotillstånd kopplat till våra hälsoprofessioner?

Han framhåller också att flera av de utbildningar inom vården som regleras i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv i andra länder inte är på samma akademiska nivå, och att Sverige här ligger i framkant när det gäller den utvecklingen.

– Vi behöver diskutera om vi verkligen vill riskera att blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter och läkare har färre redskap för att till exempel kunna jobba evidensbaserat, vilket den här anpassningen kan leda till. Om vi ska ha mer av vfu, måste vi ju ta bort andra moment om inte utbildningarna ska bli längre.

Uppfyller redan kraven

Malin Sundström, programområdesansvarig vid Högskolan Kristianstad, skriver i ett mejl till Vårdfokus att lärosätet gjort bedömningen att man uppfyller kraven på antal timmar klinisk utbildning på sjuksköterskeprogrammet utifrån den beräkning som görs i Tryggare i vårdyrket, men att frågan inom kort kommer att diskuteras i forum med programansvariga från hela landet.

”Det är angelägna och viktiga diskussioner. Vi har många frågor att arbeta med för att studenter ska få en så bra utbildning som möjligt, och i slutändan för att framtidens sjusköterskor ska ha en god kompetens och stanna kvar i yrket. Tillgången på handledare är ett nationellt problem och det jobbar vi med på olika sätt”, skriver Malin Sundström.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida