Östergötland lönesatsar på barnmorskorna

1 december 2006

Alla barnmorskor i Östergötland kommer att få en extra lönehöjning på mellan 200 och 3 000 kronor utöver ordinarie lönehöjning. »Det finns en total enighet bland alla chefer om den här satsningen«, berättar verksamhetschefen Barbara Almfelt.

Jämfört med övriga landet är lönerna låga och det har varit svårt att rekrytera. Lönehöjningen gäller från och med den 1 november och kommer att betalas ut med decemberlönen. Kristina Nyström, Vårdförbundets ordförande i Östergötland, är glad.

– Det är självklart roligt och bra att satsningen ligger utanför den ordinarie lönehöjningen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida