Östrogenbehandling

10 februari 1997

Författare SBU
Titel Behandling med östrogen. SBU-rapport nr 131.
163 sidor
Förlag SBU 1996.
Cirkapris 250 kronor           
ISBN 91-87890-35-6

Östrogen har länge använts för att behandla typiska klimakterisymtom som blodvallningar, svettningar och torra slemhinnor i underlivet. Behandling på de indikationerna anses numera som okontroversiell. På senare år har många läkare hävdat att östrogenbristen efter klimakteriet ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar och benskörhet.

De menar att förebyggande östrogenbehandling borde ges till de kvinnor som har ökad risk för benskörhet eller hjärt- kärlsjukdom.

Denna SBU-rapport sammanfattar vad man i dagsläget vet om effekterna av östrogenbehandling. Några viktiga slutsater är att östrogen enbart bör ges till kvinnor med besvär. Lågpotenta preparat, som är mer eller mindre biverkningsfria, har god effekt mot torrhet i urinvägar och slida. Där räcker det ofta med lokal behandling.

Medelpotenta östrogener har god effekt på besvär som blodvallningar, svettningar och trängningsinkontinens. För att få effekt på skelett och hjärta-kärlsystem krävs högre doser eller högpotenta östrogenpreparat. När östrogener ges i tablett under längre tid bör de kompletteras med gestagen för att minska riskerna för cancer i livmodern.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida