Östrogenbehandling

10 februari 1997

Författare Gun Leander
Titel Ska jag ta östrogen – frågor och svar.
50 sidor
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Apoteksbolaget 1996.
Cirkapris Delas ut gratis på apotek

Broschyren riktar sig till kvinnor med klimakteriebesvär och bygger till stora delar på resultaten i SBU-rapporten om östrogen-behandling. Medicinjournalisten Gun Leander har gjort en populärvetenskaplig sammanställning formulerad i frågor och svar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida