Otillåten övertid allt vanligare

2 september 2005

Enligt arbetstidslagen (atl) är grundregeln att ingen får arbeta mer än 200 timmar övertid per år. Det finns dock ett kryphål. Arbetsgivaren kan begära dispens hos den fackliga organisationen.

Det görs regelbundet och ofta säger facket ja till ett bestämt antal extra timmar för de berörda individerna.

Trots möjligheten till dispens har det blivit allt vanligare med skadestånd för otillåten övertid. Ofta har det rört sig om stora summor.

Skadeståndet bestäms med utgångspunkt från reglerna i atl. Enligt atl är övertidsavgiften en procent av prisbasbeloppet per timme otillåten övertid eller mertid. Övertidsavgiften tillfaller staten, enligt atl, och inte enskilda individer. Men när atl förts in som en del av kollektivavtalet (som till exempel i allmänna bestämmelserna ab 01 och ab 05) går skadeståndet till den fackliga organisationen. Inte heller då är det de enskilda personerna som får pengarna. Om arbetsgivaren underlåter att begära förhandling med Vårdförbundet har han också brutit mot förhandlingsskyldigheten.

Tidigare gick skadeståndet till Vårdförbundets lokala avdelning om överenskommelsen slöts lokalt. Avgjordes skadeståndet i en central tvisteförhandling hamnade pengarna i förbundets centrala kassa. Men den lokala avdelningen kunde då begära pengar därifrån för speciella ändamål, till exempel för att anordna utbildning. I dag går skadeståndet till förbundets gemensamma börs, eftersom det inte längre görs skillnad mellan förbundets centrala och de lokala avdelningarnas kassor.

Läs mer: www.av.se/regler/arbetstidslagen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida