Covid-19

”Ovaccinerade har blivit som strykrädda hundar”

”Ovaccinerade har blivit som strykrädda hundar”
Ovaccinerad vårdpersonal i Region Dalarna har upplevt att de utsätts för orättvisor på grund av att de inte är vaccinerade, säger en anonym sjuksköterska till Vårdfokus. Personen på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Getty Images

Vaccinationskraven för vårdpersonal har skapat onödig polarisering på arbetsplatser. Det menar sjuksköterskan Annika, som själv är ovaccinerad. ”Vi har mötts av kyla och arrogans”, säger hon. Enligt Vårdförbundets rådgivningstjänst hårdnar nu kraven från arbetsgivare angående vaccination, särskilt inom privat sektor.

Dalarna är den region som gått ut hårdast med krav på att vårdpersonal ska vara vaccinerad mot covid-19 för att få arbeta patientnära. Den som inte kunde visa upp ett vaccinationsbevis den 1 februari i år skulle bli omplacerad, något som bara en vecka senare visade sig omöjligt på grund av den höga sjukfrånvaron. Lokala företrädare för Vårdförbundet och andra fackliga organisationer har varit motståndare till vaccinationskravet, och kritiserat arbetsgivaren för att inte ha gjort någon risk- och konsekvensanalys innan beslutet fattades.

Nu har 38 sjuksköterskor, 31 undersköterskor och sex läkare undantagits från vaccinationskravet, enligt Mora Tidning. Anledningen är att patientsäkerheten annars inte kan upprätthållas.

Region Dalarna hade i slutet av januari identifierat 260 ovaccinerade medarbetare, varav 165 inom hälso- och sjukvården. Totalt finns cirka 9 000 anställda i regionen.

En av dem är sjuksköterskan Annika. I pandemins inledning jobbade hon nära svårt sjuka patienter som drabbats det nya, okända viruset.

– Vi gick alla in i det här fast vi var rädda. Samarbetet fungerade bra, trots att det var kaos hela första vågen, säger hon.

Relationerna förändrades

Även om det var tufft för alla upplevde hon arbetsklimatet som jättebra.

– Sedan kom vaccinen och då uppstod en polarisering i personalgruppen. En del personal bemötte de ovaccinerade med kyla, arrogans och ifrågasättande. Det ”fiskades” kring vilka som avstod. Man fick höra skitsnack och spekulationer bakom ryggen, säger Annika.

Med tiden blev motsättningarna allt värre.

– Jag är chockad över uttalanden från en del kollegor. De ovaccinerade blev som strykrädda hundar till slut. Det är obehagligt att något sådant här kan hända, med människor som man haft ett jättebra förhållande till förut. Men det är viktigt att betona att en stor del av personalen inte har deltagit i det dåliga bemötandet.

Själv har hon både privata och professionella skäl till att inte vaccinera sig. Tidigare medicinska komplikationer gör att hon inte vill riskera några biverkningar. Att covid-19-vaccinerna rullats ut väldigt snabbt och att den kliniska prövningen pågått under så kort tid skrämmer också.

– Jag har utbildat mig i flera år och lärt mig att det är jätteviktigt med långtidsstudier på 5-10 år innan ett nytt läkemedel tas i bruk. Men så gör vi så här istället! Jag saknar en sund vetenskaplig debatt och ett kritiskt tänkande, som man ska ha inför all medicinsk forskning.

Kritisk till regionpolitikerna

Annikas hållning har ifrågasatts av kollegor, men hon har undvikit att gå i allt för högljudd polemik.

– Många har nog trott att jag är vaccinerad. Men om någon frågar så säger jag ”nej” och förklarar att mitt ”varför” är privat. Jag respekterar andras val och tycker att de ska respektera mitt.

Hon har känt sig utsatt som ovaccinerad medarbetare inom Region Dalarna under hösten. Annika beskriver det hon och andra i samma situation varit med om som diskriminering, sanktionerad av politikerna.

– I första vågen var vi hjältar, nu vill regionpolitikerna inte veta av oss. Regionstyrelsens ordförande har uttryckt att det inte är en mänsklig rättighet att få arbeta i Region Dalarna. Jag tycker att det uttalandet är kränkande.

Hon menar också att chefer har en avgörande roll för stämningen på arbetsplatsen.

– Det är de som sätter nivån på vad som gäller på avdelningarna. Visar cheferna respekt så gör övrig personal det också. 

Annika befarar att ”empatilösheten” som hon själv mött kan sippra ner till patienterna.

– Jag upplever att en del vårdpersonal har inställningen att ovaccinerade covidpatienter får skylla sig själva att de hamnat på sjukhus. Ska vi börja resonera likadant med till exempel överviktiga som drabbas av metabola sjukdomar eller psykiskt sjuka som behöver vård – att det är deras eget fel? Detta är ett allvarligt etiskt dilemma. Vi har vårt jobb för att hjälpa.

Nyligen gjorde den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN ett uttalande om att sjuksköterskor har ett särskilt ansvar att vaccinera sig, hjälpa till att förmedla vaccin till medborgarna och vara förebilder när det gäller att skapa förtroende för covidvaccinen runt om i världen.

Vad tänker du om det?

– Jag vill se flera vetenskapliga långtidsstudier (RCT) där riskerna är tillräckligt kartlagda innan jag rekommenderar en patient att ta de här vaccinen. Vi vet ingenting om utgången av vaccinationerna över tid. Cirka 80 procent av alla människor runt omkring mig har fått sin tredje dos, och många av dem har insjuknat i covid.

Annika vet att flera av hennes ovaccinerade kollegor i Region Dalarna har mått mycket dåligt av den behandling de utsatts för.

– Först pandemin, och sedan det här. Under hela hösten har det legat i luften och ovaccinerad personal vet inte om de ska bli omplacerade eller arbetslösa.

Känt stöd från facket

Vårdförbundet står med ”självklarhet” bakom statens satsning att vaccinera befolkningen mot covid-19. ”När ett pandemivaccin har godkänts och rekommenderas av myndigheter är ju bedömningen att nyttan av vaccinet är större än riskerna med eventuella biverkningar”, skriver förbundet på sin hemsida.

Ändå har Vårdförbundet avdelning Dalarna hela tiden varit emot ett vaccinationskrav, bland annat för att man inte skulle klara av att bemanna hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt. Det har gjort att Annika känt stöd från sitt fackförbund.

– Jag tror att många i min situation har hört av sig, så de har nog haft fullt upp.

Marion Vaeggemose. Foto: Ulf Huett.

Vårdförbundets ordförande i avdelning Dalarna, Marion Vaeggemose, känner igen problematiken som Annika beskriver:

– I början av pandemin skulle alla kastas in i covidvården, man kunde bli förflyttad och utnyttjad. När vi påtalade att vårdpersonal borde prioriteras i vaccinationsordningen, som man gjorde i till exempel Stockholm, skulle regionen absolut hålla sig till den nationella planen. Sedan blev det ett tvång att vaccinera sig. Det skapar frustration och vi känner till att ovaccinerade känt sig utpekade, till exempel tvingats bära skyddsutrustning i utrymmen där vaccinerade kollegor inte behövt göra det.

Hon kan inte uttala sig om hur utbrett arbetsmiljöproblem polariseringen har blivit men säger att hon känner till enstaka fall av sjukskrivning till följd av upplevda trakasserier. Efter påtryckningar från bland annat Vårdförbundet erbjuder regionens smittskyddsenhet numera samtal och rådgivning kring vaccination för anställda.

Kraven blir allt tydligare

Gun-Britt Lindkvist, rådgivare på Vårdförbundet Direkt, tar emot samtal från medlemmar som har frågor och funderingar om sin arbetssituation.

Gun-Britt Lindkvist, rådgivare på Vårdförbundet Direkt. Foto: Privat.

– De senaste månaderna verkar arbetsgivare i privat sektor ha blivit mer konkreta och ställer uttryckliga krav på att medarbetare ska vara vaccinerade. Många som ringer hit säger spontant att det uppstått grupperingar på arbetsplatsen, vilket skapar en spänd stämning, och att de känner obehag inför att gå till jobbet på grund av det.

Är det vanligare i någon viss typ av verksamhet?

– Jag skulle säga att det främst rör hemtjänst och avancerad sjukvård i hemmet, där medarbetarna möter väldigt sköra patienter. Vi känner till att Region Dalarna gått ut hårt med vaccinationskrav, men även privat sektor sticker ut. Där har Vårdförbundet som regel färre förtroendevalda och det finns inget skyddsombud att kontakta. Då ringer de till oss.

Vilket råd ger du de här medlemmarna?

– Att ändå gå till jobbet, hålla kontakt med Vårdförbundet och försöka hantera problemet. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska vidta åtgärder. Finns det inget skyddsombud är det viktigt att organisera sig och välja ett.

Fotnot. Annika heter egentligen något annat.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida