Covid-19

Ovaccinerade oroar när restriktionerna lättas

Ovaccinerade oroar när restriktionerna lättas

Fler patienter som söker till primärvården och akutmottagningarna och anhöriga som skapar trängsel i sjukhuskorridorerna. Det är några av farhågorna hos vårdpersonal inför att covid-restriktionerna hävs om några veckor. "Vaccinationsgraden är fortfarande låg, åtminstone här i Göteborg", säger skyddsombudet Matilda Eriksson.

Från den 29 september är det fritt fram att gå på restaurang, ordna fester och trängas på konserter och biografer igen. Men tisdagens besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen om lättade restriktioner i samhället mottogs med viss oro hos vårdpersonal runt om landet.

Matilda Eriksson. Foto: Privat.

Matilda Eriksson, huvudskyddsombud med ansvar för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, höll på onsdagen en kurs för förtroendevalda på Östra sjukhuset.

– Alla är helt förvånade över att regeringen är beredd att ta det här beslutet nu. Det kunde åtminstone vara baserat på smittspridning och inte på vaccinationsgrad. Den är så ojämn, särskilt här i Göteborg där vi har väldigt låg vaccinationstäckning, säger hon.

Åsa Holgersson, lokal ordförande för Vårdförbundet i Västernorrland och huvudskyddsombud i regionen, spår en ökad belastning på akutmottagningar och vårdcentraler. När restriktionerna hävs kan benägenheten att söka vård öka i vissa grupper som tidigare hållit sig hemma.

– Personligen tror jag inte att smittan i samhället ökar för att man får sitta fler än åtta personer vid ett restaurangbord. Problemet är att folk inte vaccinerar sig, och det problemet har vi oavsett om man öppnar upp eller inte, säger hon.

Redan hög arbetsbelastning

Just nu har de tre sjukhusen i region Västernorrland endast fyra covidpatienter inskrivna och vaccinationsgraden i befolkningen anses hög. Ändå är arbetsbelastningen svår på grund av överbeläggningar.

Åsa Holgersson. Foto: Ulf Huett

– Jag tror inte att det kan bli så mycket värre efter 29 september för det är redan tungt, säger Åsa Holgersson.

Exakt hur de lättade restriktionerna kommer att märkas inom vården är oklart. Inga av de regioner som Vårdfokus varit i kontakt med har hunnit fatta beslut om exempelvis fortsatt besöksförbud eller minskad användning av skyddsutrustning.

Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, konstaterar att man där behöver ytterligare 270 000 vaccinerade för att nå 90 procents täckningsgrad, vilket är en önskvärd nivå för att undvika en ännu allvarligare situation inom intensivvården.

– Vi sätter nytt fokus på svårnådda grupper, ökar tillgängligheten och informerar via till exempel trossamfund och idrottsföreningar. Det finns gott om doser och lediga tider. Vi vill inte att någon ska riskera allvarlig sjukdom eller död.

Vill behålla besöksförbudet

Jan Kilhamn tror inte att regionen kommer att ge några särskilda råd utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer till vårdgivare eller personal inom vården.

– Nej, inte mer än till andra grupper. Gå inte till jobbet om du är sjuk. Vaccinera dig om du inte har gjort det. Egna val och beteenden är viktiga, tydligare än så kan vi inte vara gentemot enskilda medarbetare.

Huvudskyddsombudet Matilda Eriksson har snappat upp några önskemål från sina förtroendevalda kollegor. Ett är att fortsätta med begränsade besök på sjukhusen.

– Det har skapat lugnare miljö för både patienter och personal. Att uppdatera anhöriga via telefon i stället för när någons dotter råkar vara på avdelningen har minskat stressen. Dessutom ligger patienterna oftast inne ett fåtal dagar och under tiden är man väldigt sjuk och genomgår många undersökningar. Då är kanske inte sällskapet något som måste prioriteras, säger Matilda Eriksson.

Munskydd påverkar patientkontakterna

Färre människor i lokalerna gör det också möjligt att hålla avstånd, resonerar hon. Det innebär att personalen kan fortsätta använda munskydd och visir i patientnära kontakter, men kan slippa det i vissa andra situationer.

– Det är klart att det är jobbigt med skyddsutrustning. Kommunikationen blir sämre. Patienterna hör inte vad man säger och uppfattar inte ansiktsmimiken. Därför är det viktigt att hitta en nivå som personalen orkar hålla, annars finns en risk att man börjar slarva.

Men det finns nackdelar med låsta dörrar, medger Matilda Eriksson.

– En fråga är hur länge butiker och restauranger inne på sjukhuset klarar att ha öppet med så få besökare. För oss som jobbar är det betydelsefullt att kunna få tag i en macka och en kopp kaffe, det  påverkar ju också arbetsmiljön.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida